Thông báo về việc chấp thuận gia hạn thời gian nộp BCTC Quý/Năm 2020 February 13, 2020

Quý Cổ đông tải toàn văn thông báo tại đây!

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 January 21, 2020

Quý Cổ đông tải toàn văn BCTC Quý IV năm 2019 Công ty mẹ tại đây! Quý Cổ đông tải toàn văn BCTC Quý IV năm 2019 Hợp nhất tại đây!

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 January 21, 2020

Quý Cổ đông tải toàn văn Báo cáo tại đây!

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 December 2, 2019

Quý Cổ đông tải toàn văn Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ tại đây!

Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 November 21, 2019

Quý Cổ đông tải tài liệu ĐHCĐ bất thường 2019 tại đây: Mẫu xác nhận tham dự đại hội Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng Dự thảo...

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 November 21, 2019

Kính gửi:  Quý Cổ đông Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công...

Báo cáo tài chính Quý 3/2019 November 1, 2019

Quý Cổ đông tải toàn văn BCTC Riêng Quý 3/2019 tại đây! Quý Cổ đông tải toàn văn BCTC Hợp nhất Quý 3/2019 tại đây!

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiền quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019 October 15, 2019

Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt quyền tham dự Đại...

Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 July 30, 2019

Quý Cổ đông tài toàn văn Báo cáo tài chính Hợp nhất tại đây! Quý Cổ đông tải toàn văn Báo cáo tài chính Riêng tại đây!

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 May 19, 2019

Quý Cổ đông tải toàn văn Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ tại đây!

Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 May 3, 2019

Quý Cổ đông tài tài liệu phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2019 theo file đính kèm dưới đây: Mẫu xác nhận tham dự ĐHCĐ Mẫu Giấy Uỷ quyền tham dự ĐHCĐ Báo cáo của HĐQT Công ty Báo cáo...

Trang 3 of 1812345...10...Last »


HOTLINE: 0243 6983471