Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 May 19, 2019

Quý Cổ đông tải toàn văn Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ tại đây!

Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 May 3, 2019

Quý Cổ đông tài tài liệu phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2019 theo file đính kèm dưới đây: Mẫu xác nhận tham dự ĐHCĐ Mẫu Giấy Uỷ quyền tham dự ĐHCĐ Báo cáo của HĐQT Công ty Báo cáo...

Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 May 3, 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty,...

Báo cáo tài chính Quý 1/2019 May 2, 2019

Quý Cổ đông tải BCTC Riêng tại đây! Quý Cổ đông tải BCTC Hợp nhất tại đây!

Báo cáo thường niên năm 2018 April 20, 2019

Quý Cổ đông tải toàn văn Báo cáo tại đây!

(Tiếng Việt) BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán April 11, 2019

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) BCTC riêng năm 2018 đã kiểm toán April 11, 2019

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 January 31, 2019

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 October 31, 2018

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Trang 3 of 3412345...102030...Last »


HOTLINE: 0243 6983471