Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 May 3, 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty,...

Báo cáo tài chính Quý 1/2019 May 2, 2019

Quý Cổ đông tải BCTC Riêng tại đây! Quý Cổ đông tải BCTC Hợp nhất tại đây!

Báo cáo thường niên năm 2018 April 20, 2019

Quý Cổ đông tải toàn văn Báo cáo tại đây!

(Tiếng Việt) BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán April 11, 2019

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) BCTC riêng năm 2018 đã kiểm toán April 11, 2019

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 January 31, 2019

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 October 31, 2018

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 July 31, 2018

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2018 July 28, 2018

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Trang 4 of 18« First...23456...10...Last »


HOTLINE: 0243 6983471