Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 August 2, 2018

Quý Cổ đông tải toàn văn Giải trình tại đây!

Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 July 31, 2018

Quý Cổ đông tải toàn văn Báo cáo tài chính riêng Quý II năm tại đây! Quý Cổ đông tải toàn văn Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II năm 2018 tại đây!

Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2018 July 28, 2018

Quý Cổ đông tải toàn văn Báo cáo tại đây!

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 June 24, 2018

Quý Cổ đông tải toàn văn Nghị Quyết, Biên Bản và Tờ trình tại đại hội cổ đông thường niên năm 2018 buy Gold Vigra, cheap Zoloft. tại đây!

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 June 9, 2018

Quý Cổ đông tải tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2018 theo địa chỉ dưới đây: Giấy xác nhận tham dự Đại hội Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội Báo cáo của HĐQT Công ty Báo cáo của Ban...

Thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 June 9, 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á tới tham dự cuộc họp Đại hội...

Bãi nhiệm và Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty May 15, 2018

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty, Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hãng Sơn Đông Á Căn cứ  Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13; Căn cứ Đơn xin thôi việc của Ông....

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 May 10, 2018

Kính gửi Quý Cổ đông – CTCP Hãng Sơn Đông Á Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày chốt danh sách để tổ chức Đại...

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 April 16, 2018

Quý Cổ đông tải toàn văn Báo cáo  Malegra buy online, generic dapoxetine. tại đây!

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2017 April 16, 2018

Quý Cổ đông tải toàn văn Báo cáo Malegra DXT without prescription, purchase lioresal. tại đây!

Thông báo về việc UBCKNN chấp thuận gia hạn nộp BCTC năm 2017 của Công ty January 19, 2018

Quý Cổ đông tải toàn văn thông báo buy Sildalis online cheap, clomid reviews. tại đây!

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 lần thứ 1 January 2, 2018

Qúy Cổ đông tải toàn văn nghị quyết tại đây! Viagra Professional buy online, Zoloft withoutprescription.

Trang 1 of 1312345...10...Last »


HOTLINE: 097.626.9999