Thông báo t?UBCKNN v?việc chấp thuận gia hạn BCTC năm 2018 của Công ty January 19, 2018

Qúy C?đông tải toàn văn thông báo

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 lần thứ 1 January 2, 2018

Qúy Cổ đông tải toàn văn nghị quyết tại đây!

Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 lần thứ 1 December 16, 2017

Tài liệu ĐHCĐ Bất thường năm 2017 lần thứ 1: Giấy tham dự đại hội. Giấy ủy quyền tham dự đại hội. Chương trình đại hội.  Quy chế tổ chức đại hội. Dự thảo thể lệ biểu quyết tại đại...

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 lần 1 December 16, 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông             Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á tới tham dự cuộc họp Đại...

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3 năm 2017 December 16, 2017

Qúy Cổ đông tải toàn văn Báo cáo tại đây!

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2017 December 16, 2017

Qúy Cổ đông tải toàn văn Báo cáo tại đây!

Trang 1 of 1212345...10...Last »


HOTLINE: 097.626.9999