Kính gửi: Quý Cổ đông

            Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần 1 (Đại hội) với thông tin chi tiết cụ thể như sau:

 1. Thời gian: Từ 09h00 ngày thứ bẩy, ngày 30 tháng 12 năm 2017.

       (08h00-09h00 đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông)

 1. Địa điểm

Hội trường tầng 15 – Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

 1. Thành phần dự họp

Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 11 tháng 12 năm 2017.

 1. Nội dung họp
 • Thông qua nội dung thay đổi thông tin doanh nghiệp;
 • Thông qua Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính; order Cialis Super Active online, generic zithromax.
 • Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 • Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á;
 • Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). 
 1. Một số vấn đề khác
 • Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời + CMND/hộ chiếu (bản chính).

Trường hợp được ủy quyền mang theo: Thư mời + Giấy ủy quyền + CMND/hộ chiếu của cổ đông (bản sao) + CMND/hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

 • Cổ đông không thể đến dự, có thể ủy quyền cho người khác dự theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ. Cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền tham dự trước 15h00 ngày 29/12/2017
 • Tài liệu liên quan đến Đại hội được tải lên website của Công ty:

http://hangsondonga.com.vn kể từ ngày 14/12/2017.

 • Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự về:

            Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á

            Địa chỉ:  Số 59 Phố Thiên Đức, TT. Yên Viên, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

            Điện thoại: (84-24) 3698 3471 – ext: 19;           Fax: (84-24) 3698 3485

            Người liên hệ trực tiếp: Mss. Đào Thị Lan Anh – 0936.615.030

Email: lananh.hsda@gmail.com  

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.

 Trân trọng kính mời!

(Quý Cổ đông tải toàn văn Thông báo tại đây! )