Kính gửi Quý Cổ đông – CTCP Hãng Sơn Đông Á

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

 • Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á
 • Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á
 • Trụ sở chính: Số 104, ngõ 140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại: (84-24) 3698 3471
 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á
 • Mã chứng khoán: HDA
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
 • Ngày chốt danh sách cổ đông: 31/05/2018
 • Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 • Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018, cụ thể:

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Công ty sẽ thông báo sau.

Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Công ty sẽ thông báo sau.

 • Nội dung họp dự kiến của Đại hội đồng cổ đông: Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • Thư mời và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông sẽ được gửi cho cổ đông và đăng trên website http://hangsondonga.com.vn Sublingual Viagra no rx, cheap clomid. 10 ngày trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Trân trọng thông báo!

 

(Quý Cổ đông tải toàn văn thông báo tại đây!)