Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Đại hội) với thông tin chi tiết cụ thể như sau:

  1. Thời gian: Từ 14h00 ngày thứ bẩy, ngày 23 tháng 06 năm 2018.

       (13h00 – 14h00 đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông)

  1. Địa điểm

Hội trường tầng 15 – Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

  1. Thành phần dự họp

Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 31 tháng 05 năm 2018.

  1. Nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm.

  Eriacta buy online, purchase dapoxetine.

  1. Một số vấn đề khác:
    • Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời + CMND/hộ chiếu (bản chính).

Trường hợp được ủy quyền mang theo: Thư mời + Giấy ủy quyền + CMND/hộ chiếu của cổ đông (bản sao) + CMND/hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

  • Cổ đông không thể đến dự, có thể ủy quyền cho người khác dự theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ. Cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền tham dự trước 15h00 ngày 22/06/2018
  • Tài liệu liên quan đến Đại hội được tải lên website của Công ty: http://hangsondonga.com.vn (Mục “Quan hệ cổ đông”) kể từ ngày 09/06/2018.
  •  Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự về:

           Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á

           Địa chỉ:  Số 59 Phố Thiên Đức, TT. Yên Viên, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

          Điện thoại: (84-24) 3698 3471 – ext: 19(Mss. Lan Anh); Fax: (84-24) 3698 3485

          Người liên hệ trực tiếp: Mss. Đào Thị Lan Anh – 0936.615.030

          Email: lananh.hsda@gmail.com        

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.

 Trân trọng kính mời!

Quý Cổ đông tải toàn văn thông báo tại đây!