BCTC riêng năm 2018 đã kiểm toán April 11, 2019

Quý Cổ đông tải toàn văn BCTC riêng 2018 đã kiểm toán tại đây!

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 March 12, 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện...

Thông báo chấp thuận gia hạn thời gian nộp BCTC năm 2019 từ UNCKNN March 2, 2019

Quý Cổ đông tải toàn văn thông báo tại đây!

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 January 31, 2019

Quý Cổ đông tải toàn văn BCTC riêng Quý IV năm 2018 tại đây! Quý Cổ đông tải toàn văn BCTC Hợp nhất Quý IV năm 2018 tại đây!

Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 October 31, 2018

Quý Cổ đông tải toàn văn BCTC riêng Quý III năm 2018 tại đây! Quý Cổ đông tải toàn văn BCTC Hợp nhất Quý III năm 2018 tại đây!

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 August 2, 2018

Quý Cổ đông tải toàn văn Giải trình tại đây!

Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 July 31, 2018

Quý Cổ đông tải toàn văn Báo cáo tài chính riêng Quý II năm tại đây! Quý Cổ đông tải toàn văn Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II năm 2018 tại đây!

Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2018 July 28, 2018

Quý Cổ đông tải toàn văn Báo cáo tại đây!

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 June 24, 2018

Quý Cổ đông tải toàn văn Nghị Quyết, Biên Bản và Tờ trình tại đại hội cổ đông thường niên năm 2018 buy Gold Vigra, cheap Zoloft. tại đây!

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 June 9, 2018

Quý Cổ đông tải tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2018 theo địa chỉ dưới đây: Giấy xác nhận tham dự Đại hội Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội Báo cáo của HĐQT Công ty Báo cáo của Ban...

Thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 June 9, 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á tới tham dự cuộc họp Đại hội...

The best way to Safeguard Your brand new Product Strategies June 5, 2018

If you consider yourself to some extent innovative, you may have many principles going through the human brain all the time. When you think of a thing that you may want to expand and take to the next stage, virtually...

Trang 3 of 3312345...102030...Last »


HOTLINE: 0243 6983471