Cổ đông

Cổ đông, Tin tức 30/Th10/2023

Báo cáo Tài chính Quý 3.2023

Công ty CP Hãng sơn Đông Á gửi quý cổ đông Báo cáo Tài chính quý 3/2023. Báo cáo hợp nhất tại đây. Báo cáo riêng tại đây.

Bài viết liên quan