Tin tức

Tin tức 18/Th12/2020

Nghị quyết HĐQT Công ty về việc rút hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2019

Quý Cổ đông vui lòng tải toàn văn Nghị quyết tại đây!

Bài viết liên quan