Tin tức

Tin tức 10/Th8/2021

Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc chốt quyền để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Quý Cổ đông tải toàn văn Nghị quyết và Thông báo chốt quyền tại đây!

Bài viết liên quan