Tin tức

Tin tức 13/Th6/2020

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Hãng Sơn Đông Á

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”) của Công ty, cụ thể như sau:

 • Thời gian họp: 09h00’ Thứ sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2020.
  (Từ 08h00’ – 09h00’ đón tiếp và kiểm tra tư các Cổ đông)
 • Địa điểm: Hội trường tầng 3, Văn phòng CTCP Hãng Sơn Đông Á – Số 59 Đường Thiên Đức, TT. Yên Viên, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội.
 • Nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm.
 • Điều kiện tham dự Đại hội:
 • Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 10/06/2020.
 • Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy uỷ quyền của Công ty). Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.
 • Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được Uỷ quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/CCCD/Đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) hợp lệ và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 • Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

Một số vấn đề khác:
Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý vị Cổ đông gọi điện/gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy uỷ quyền (theo mẫu, nếu có) qua fax hoặc gửi tới Văn phòng Công ty trước 15h00 ngày 25/06/2020 theo địa chỉ sau:

 • Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á
 • VPGD: Số 59 Phố Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.
 • ĐT: 0243.6983471 – Ext 19 (Mss. Lan Anh)          – Fax: 0243.698.3786

Toàn bộ nội dung Chương trình Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, Giấy xác nhận tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên Website của Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á: www.hangsondonga.com.vn (Mục “Quan hệ cổ đông”).

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.

Trân trọng!

Quý Cổ đông tải toàn văn Thông báo tại đây!

     

Bài viết liên quan