Tin tức

Tin tức 09/Th9/2021

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông – Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á (HDA) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 của Công ty như sau:

  1. Thời gian: 8h30 ngày 30 tháng 09 năm 2021.
  2. Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty – Số 59 Thiên Đức, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội
  3. Chương trình và tài liệu họp: Chương trình và các tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.hangsondonga.com.vn  tại mục Tin tức > Quan hệ cổ đông.

4. Do Công ty cần chuẩn bị tài liệu và khối lượng công việc liên quan lớn nên tài liệu Đại hội có thể được sửa đổi, bổ sung nhiều lần và sẽ đăng tải trên website. Kính đề nghị Quý cổ đông theo dõi.

  • Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của HDA theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 31/08/2021 hoặc những người tham dự ủy quyền hợp lệ.
  • Ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
  • Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông trực tiếp đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội theo số điện thoại 024 3698 3471 – Ext: 19 (Bà. Đào Thị Lan Anh) hoặc gửi vào địa chỉ email: [email protected] trước 16h00 ngày 29/09/2021.

Lưu ý:

  • Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông và người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CNMD/Hộ chiếu/Bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3)Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).
  • Tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid 19, Công ty có thể có những điều chỉnh, thay đổi về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường (nếu cần thiết) và sẽ thông báo tới Quý cổ đông tại website của Công ty: www.hangsondonga.com.vn 

Trân trọng thông báo!

Quý Cổ đông tải toàn văn thông báo tại đây!

Bài viết liên quan