Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 May 19, 2019

Quý Cổ đông tải toàn văn Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ tại đây!

Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 May 3, 2019

Quý Cổ đông tài tài liệu phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2019 theo file đính kèm dưới đây: Mẫu xác nhận tham dự ĐHCĐ Mẫu Giấy Uỷ quyền tham dự ĐHCĐ Báo cáo của HĐQT Công ty Báo cáo...

Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 May 3, 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty,...

Báo cáo tài chính Quý 1/2019 May 2, 2019

Quý Cổ đông tải BCTC Riêng tại đây! Quý Cổ đông tải BCTC Hợp nhất tại đây!

Báo cáo thường niên năm 2018 April 20, 2019

Quý Cổ đông tải toàn văn Báo cáo tại đây!

BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán April 11, 2019

Quý Cổ đông tải toàn văn BCTC hợp nhất năm 2018 tại đây!

BCTC riêng năm 2018 đã kiểm toán April 11, 2019

Quý Cổ đông tải toàn văn BCTC riêng 2018 đã kiểm toán tại đây!

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 March 12, 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện...

Thông báo chấp thuận gia hạn thời gian nộp BCTC năm 2019 từ UNCKNN March 2, 2019

Quý Cổ đông tải toàn văn thông báo tại đây!

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 January 31, 2019

Quý Cổ đông tải toàn văn BCTC riêng Quý IV năm 2018 tại đây! Quý Cổ đông tải toàn văn BCTC Hợp nhất Quý IV năm 2018 tại đây!

Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 October 31, 2018

Quý Cổ đông tải toàn văn BCTC riêng Quý III năm 2018 tại đây! Quý Cổ đông tải toàn văn BCTC Hợp nhất Quý III năm 2018 tại đây!

An online business Plan Marketing consultancy Or Your Article writer The best way Do One Decide on August 4, 2018

Business plan consultants and also business approach author`s are usually similar phrases. Many people stay in mystified between couple of right up till many people can manage to pay for. When everyone have a business planning condition, there is actually...

Trang 1 of 3212345...102030...Last »


HOTLINE: 0243 6983471